Βιογραφικό

Βιογραφικό

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίθετο: Στεργιόπουλος

Όνομα: Πέτρος

Ημερομηνία γέννησης: 02/05/1973

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διεύθυνση ιατρείου:

Κων. Καραμανλή 129-131, 54249 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο  ιατρείου: 2310 323363

Κινητό: 6973 403803

ΣΠΟΥΔΕΣ

1991-1997: Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΛΗΨΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ειδικότητα στην πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης, Γερμανία (2002-2006)

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

“Μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από χειρουργική θεραπεία οφθαλμικών χωριστωμάτων” Οφθαλμολογική κλινική Πανεπιστημίου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης, Γερμανία (2002-2005)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

DFG (Γερμανική εταιρία ερευνών) ειδικό τμήμα ερευνών 539: “Γλαυκώματα συμπεριλαμβανομένων των γλαυκωμάτων με ψευδοαποφιλίδωση” (PEX)

Projekt A.1 ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις στο γλαύκωμα

Πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης, Γερμανία (2005)

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Μάιος 2006 (Έρλανγκεν-Νυρεμβέργη, Γερμανία): Φλουροαγγειογραφίες και γνωμάτευση τους

Φεβρουάριος 2005 (Μόναχο, Γερμανία): Λήψη της επάρκειας σύμφωνα με την Γερμανική οφθαλμολογική εταιρία για την εφαρμογή διαγνωστικών υπερήχων στον οφθαλμό και οφθαλμικό κόγχο

Μάιος 2004 (Έρλανγκεν-Νυρεμβέργη, Γερμανία): Λήψη της επάρκειας σύμφωνα με την Γερμανική ιατρική εταιρία για την διενέργεια διαγνωστικών ραδιολογικών εξετάσεων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επιστημονικός συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής παθολογικής κλινικής Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (από το 2006)

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των φοιτητών ιατρικής της οφθαλμολογικής κλινικής του Πανεπιστημίου Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης (2002-2005)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΠΟΣΤΕΡ

 • Συστηματική θεραπεία περιοφθαλμικών τριχοειδικών αιμαγγειωμάτων σε βρέφη (DOG 2006).
  Stergiopoulos P., Kozeis N., Kokkinou D., Felekidis A.
 • Μακροχρόνια αποτελέσματα μετά από χειρουργική θεραπεία δερμοειδών του κερατοειδούς (DOG/SOE 2005)
  Stergiopoulos P., Naumann G.O.H., Cursiefen K., Kruse F.E., Seitz B.
 • Ωχροπάθεια από χλωροκίνη (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006) Stergiopoulos P., Kozeis N., Tourvalis E., Kokkinou D., Felekidis A., Sakkias G.
 • Επιπτώσεις μιας προηγηθείσας φωτοθεραπευτικής κερατεκτομής στα λειτουργικά αποτελέσματα της μεταμόσχευσης του κερατοειδούς σε ασθενείς με δυστροφίες του στρώματος του κερατοειδούς (BAYOG 2003)
  P. Stergiopoulos, B. Seitz, N. Szentmáry, A. Langenbucher,A. Hafner, G. O. H. Naumann
 • Brain MRI Findings vs. Visual Disorders in Full Term Babies With Perinatal Asphyxia (ARVO 2007)
  A.Felekidis, N.Kozeis, P.Stergiopoulos, S.Lake, D.Kokkinou
 • Αγωνιστικά αυτοαντισώματα έναντι Βήτα-2 αδρενεργικών υποδοχέων σε οφθαλμικές υπερτονίες και πρωτοπαθή γλαυκώματα ανοιχτής γωνίας (ARVO 2006)
  A.G Jünemann, M. Herrmann, A. Sheriff, P. Stergiopoulos, U. Schlotzer-Schrehardt, F.E. Kruse, R. Kunze, G. Wallukat
 • Το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς είναι συνδεμένο με την πρόοδο της πάθησης σε οφθαλμικές υπερτονίες και αρχόμενα γλαυκώματα (SOE 2005)
  A.G Jünemann, Horn F.K., Gottschalk K., Lämmer R., Stergiopoulos P., Mardin C.Y, Kruse F.E
 • Αποτελέσματα οπτικής οξύτητας σε άφακα και ψευδόφακα παιδιά δύο χρόνια μετά από το χειρουργείο καταρράκτη.
  Kozeis N., Kokkinou D., Felekidis A., Stergiopoulos P.
 • Στραβισμός και μικροσακκαδικές κινήσεις σε παιδιά με συγγενή σπαστική τετραπληγία με δυσκολίες στη μάθηση (DOG 2006)
  Felekidis A., Kozeis N., Kokkinou D., Stergiopoulos P., Saiti P., Lake S.
 • Οπτική οξύτητα και οπτική αντίληψη σε παιδιά με συγγενή σπαστική τετραπληγία με δυσκολίες στη μάθηση (DOG 2006).
  Kokkinou D., Kozeis N., Felekidis A., Stergiopoulos P., Saiti P., Lake S.
 • Διακύμανση του δείκτη φυσιολογικής ανάπτυξης της οπτικής λειτουργίας σε βρέφη και παιδιά με το VFA-K TEST (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)
  Kozeis N., Felekidis A, Kokkinou D., Stergiopoulos P.
 • Σκληροτραμπεκουλεκτομή με ή χωρίς τη χρήση αμνιακής μεμβράνης-συγκριτική μελέτη (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)
  Sakias G, Felekidis A, Troxopoulos M, Stergiopoulos P, Stogianovic N, Kallinderis K, Abramidis S.
 • Εμμένουσα υαλοειδική αιμορραγία. θεραπευτική αντιμετώπιση με ενδουαλοειδική έγχυση Avastin (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)
  Troxopoulos M, Kiropoulos A, Triantafillidis X, Stergiopoulos P, Mposkos G, Kokkinou D, Stergiou P.
 • Μη διατιτραίνουσα αντιγλαυκωματική επέμβαση με αμνιακή μεμβράνη (Panhellenic Ophthalmological Congress 2006)
  Sakias G, Malamos Κ, Felekidis A, Kozeis N, Drakiotis E, Triantafillidis X, Stergiopoulos P.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Solid corneal dermoids and conjunctival lipodermoids: Impact of differentiated surgical therapy on the functional long-term outcome. (CORNEA 2009)

Stergiopoulos P., Link B., Naumann G.O.H., Seitz B.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Συγκριτική μελέτη ενός νέου Τεστ (NK LET Test) με το SHERIDIAN-GARDINER Test: Eκτίμηση οπτικής οξύτητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (Πανόπτης, Ιούνιος 2006)

Κοζέης Ν, Σαίτη Π, Κοκκίνου Δ, Τροχόπουλος Μ, Στεργιόπουλος Π, Αβραμίδης Σ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

·  XXXIII Congress of the ESCRS (Σεπτέμβριος 2015)

·  48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Μάιος 2015)

·  47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (Μάιος 2014)

·  28° Διεθνές Συνέδριο Ελλληνικής Εταιρίας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (Φεβρουάριος 2014)

·  13th EURETINA Congress (Σεπτέμβριος 2013)

·  Οφθαλμολογική εταιρία βορείου Ελλάδος-Νεότερες εξελίξεις στην θεραπευτική αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς  (Απρίλιος 2007)

·         Interactive σεμινάριο με θέμα: Διαθλαστική χειρουργική του φακού: Η αξία του προεγχειρητικού σχεδιασμού (Δεκέμβριος 2006)

·         39ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο (Ιούνιος 2006)

·         104ο Γερμανικό οφθαλμολογικό συνέδριο (Σεπτέμβριος 2006)

·         4o Ιπποκράτειο Συμπόσιο Retina-Macula-Vitreous (Απρίλιος 2006)

·         103ο Γερμανικό οφθαλμολογικό συνέδριο (Σεπτέμβριος 2005)

·         15ο Πανευρωπαϊκό οφθαλμολογικό συνέδριο (Σεπτέμβριος 2005)

·         Σχολή τυφλών παιδιών Νυρεμβέργης –Σεμινάριο για παροχή βοήθειας σε παιδιά με τύφλωση (Φεβρουάριος 2005)

·         102ο Γερμανικό οφθαλμολογικό συνέδριο (Σεπτέμβριος 2004)

·         17ο Οφθαλμολογικό συνέδριο Γερμανών οφθαλμοχειρουργών (Ιούνιος 2004)

·         Symposium of Glaucoma-Basic and Clinical Aspects (Ιανουάριος 2004)

·         16ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρίας ενδοφθάλμιων φακών και διαθλαστικής χειρουργικής (Φεβρουάριος 2002)

·         Ετήσια ημερίδα της ένωσης Βαβαρών οφθαλμιάτρων  (Ιούνιος 2003)

·         34ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο (Ιούνιος 2002)

·         34ο Πανελλήνιο οφθαλμολογικό συνέδριο (Μάιος 2001)

·         Συμμετοχή στο πρόγραμμα μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της γερμανικής οφθαλμολογικής εταιρίας με ακόλουθο πρόγραμμα(2002-2005):

·         12/2005: 100 χρόνια μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς

·         6/2005: Παθήσεις κερατοειδούς

·          5/2005: Πλαστική χειρουργική των βλεφάρων, των δακρυικών οδών, και οφθαλμικού κόγχου

·         2/2005: Οφθαλμικές φλεγμονές

·         12/2004: Χειρουργική του αμφιβληστροειδούς και υαλοειδούς σήμερα

·         7/2004: Στραβισμοί και Νευροοφθαλμολογία

·         6/2004: Κερατοειδής και επιφάνεια οφθαλμού

·         5/2004: Χειρουργική του οφθαλμικού κόγχου

·         1/2004: Νεότερες απόψεις στην παθοφυσιολογία, διάγνωση κ    αι θεραπεία των γλαυκωμάτων

·         7/2003: Σύνδρομο ψευδοαποφολίδωσης στην έρευνα και κλι    νική

·         6/2003: Ημερίδα κερατοειδούς

·         5/2003: Νεότερες γνώσεις στην έρευνα της μυωπίας

·         2/2003: Παθήσεις των βλεφάρων

·         11/2002: Ενδοφθάλμιοι φακοί και προσαρμογή

·         11/2002: Ενδοφθάλμιοι όγκοι

close

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH