Προϋποθέσεις για laser ματιών

Laser στα μάτια

thessaloniki

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για laser ματιών:

1. Οι διαθλαστική ανωμαλία να παραμένει σταθερή κατά τις τελευταίες εξετάσεις

2. Η ηλικία του ατόμου να ξεπερνά τα 21 έτη

3. Να προηγηθεί διακοπή στη χρήση φακών επαφής

4. Να αποκλεισθούν συνυπάρχουσες παθήσεις των ματιών όπως κερατόκονος, βαριά ξηροφθαλμία

5. Να μην συνυπάρχουν κάποιες συστηματικές παθήσεις όπως κολλαγονώσεις, βαριές ρευματοπάθειες

close

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH